Tarife evaluare auto

Tarif evaluare autoturisme

Preţuri servicii de evaluare pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale.

Evaluare autovehicule
Societatea HAINTZ CONSULTING SRL, prin echipa de evaluatori autorizaţi ANEVAR, ingineri specialişti în domeniul mecanicii, oferă servicii de evaluare pentru toate categoriile de autovehicule. Colectivul are o bogată experienţă atât în evaluarea autoturismelor cu o piaţă activă, cât şi în evaluarea autovehiculelor speciale sau a celor scoase din fabricaţie.

Tariful de bază pentru evaluarea unui bun mobil porneşte de la suma de 100 EURO + TVA. Tariful de bază include costurile deplasarii în vederea inspectării autoturismului pe raza municipiului Bucureşti şi este valabil pentru autoturisme comune, cu o vechime de maxim 10 ani, cu o piaţă activă. Preţul serviciilor poate varia în funcţie de complexitatea evaluării, pentru bunurile mobile complexe poate fi necesară o inspectare preliminară.

Societatea pune la dispoziția clienților servicii de inspectare tehnică în unitate autorizată RAR. Pentru autovehiculele avariate sau cu defecțiuni de ordin tehnic se pot elabora devize estimative în urma inspecției de rampă. Pentru evaluarea parcurilor auto deținute de către persoane juridice societatea noastră oferă servicii de evaluare pe întreg teritoriul României.

Preţuri informative pentru servicii de evaluare autovehicule

Tipul bunului mobil Preţul evaluării
Tarif evaluare autoturism 100 EUR
Tarif evaluare autoturisme mai vechi de 10 ani 150 EUR
Tarif evaluare autoturisme speciale, cu piata restransa 180 EUR
Tarif evaluare autoturisme de epoca 300 EUR
Tarif  evaluare autovehicule cu doua sau trei roti 150 EUR
Tarif evaluare autoutilitare 150 EUR
Tarif evaluare  remorci, semiremorci 150 EUR
Tarif evaluare autospeciale 170 EUR
Tarif evaluare autovehicule pentru transport pasageri 150 EUR
Tarif inspecție de rampă 25 EUR
Tarif elaborare deviz estimativ de reparații în unitate service autorizată 50 EUR

Acte necesare

V. Acte necesare evaluare autoturisme, evaluare masini

Detalii, consultanţă evaluare şi cereri de ofertă: office@haintz.ro | 0788.77.11.88 sau accesând pagina de Contact.

Informaţii cu privire la evaluarea auto – Haintz Consulting

1. Inspecţiile

  • Inspecţii detaliate: Rapoartele de evaluare au la bază datele obţinute în urma inspecţiilor efectuate de ingineri mecanici autorizaţi în evaluarea bunurilor mobile.
  • Obligativitatea inspecţiei: Inginerii evaluatori autorizaţi Haintz Consulting vor efectua întotdeauna inspecţia tuturor bunurilor evaluate.
  • Acoperire – România: Inspecţiile se realizează în Bucureşti, în centrele economice importante şi pe tot teritoriul ţării.

2. Evaluarea

  • Calcule fundamentate: Prelucrarea datelor, analiza de piaţă, elaborarea concluziilor şi semnarea rapoartele de evaluare auto vor fi efectuate de către evaluatori autorizati ANEVAR, cu experienţă tehnică relevantă în domeniul ingineriei.
  • Reduceri de preţ: Pentru contracte de durată, flote şi parcuri auto pot fi acordate discounturi.
  • Experienţă în evaluare: Sub brand-ul Haintz sunt prestate servicii de consultanţă tehnică şi evaluare începând cu anul 2005.
  • Comunicare: Un membru al societăţii noastre va răspunde la cererea de ofertă în maxim 24 de ore de la recepţionare.

3. Calificare şi certificare

  • Evaluatori autorizaţi: Evaluatori autorizaţi anevar în domeniul evaluării bunurilor mobile şi al evaluărilor de întreprinderi.
  • Membru corporativ ANEVAR: Societatea are statut de membru corporativ ANEVAR şi membru al Corpului experţilor tehnici din România.
  • Experţi: Colectiv de ingineri în domeniul mecanicii, al instalaţiilor şi al construcţiilor de nave.

Informaţii suplimentare

Tarif evaluare autoAcordăm condiții avantajoase în cazul lucrărilor ce vizează un număr mare de repere similare şi pentru contractele de evaluări pe termen lung.Se acordă discount pentru rapoarte de evaluare ce au ca beneficiari fundaţii, asociaţii, organizaţii non-profit.

Pentru a vă transmite oferta de preţuri pentru servicii de evaluare, vă rugăm sa ne transmiteţi o cerere completată cu datele de identificare ale societătii/instituţiei. Ne rezervăm dreptul de a răspunde exclusiv cererilor ce întrunesc aceste criterii.

Tarife evaluare bunuri mobile şi linii tehnologice

Pentru stabilirea preţurilor serviciilor privind evaluarea bunurilor mobile, a echipamentelor complexe sau a liniilor tehnologice este necesar să ne transmiteţi date privind localizarea acestora, numărul/cantităţile, tipuri şi modele. În vederea stabilirii tarifelor de evaluare pentru bunuri sau echipamente asimilate afacerilor pot fi efectuate inpecţii preliminare pentru determinarea complexităţii lucrării.

La data inspecţiei preliminare vor fi puse la dispoziţia evaluatorului documente, planuri şi alte elemente ce vor ajuta la corecta identificare a bunurilor supuse evaluării.

Haintz Consulting – Qualität, Richtigkeit, Transparenz

Tarife evaluare auto
5 (100%) 194 votes