Tarife Evaluare Imobiliara

Tarife

Tarifele serviciilor de evaluare imobiliară sunt stabilite în funcţie de profilul şi complexitatea fiecărei lucrări în parte. De exemplu, tariful de bază pentru evaluarea unui spaţiu comercial de dimensiuni medii porneşte de la suma de 500 EURO + TVA.

Tarife Proprietăţi imobiliare - Nerezidenţiale

Tarifele sunt informative, şi reprezintă preţul de pornire al evaluărilor imobiliare. În funcţie de numeroşi factori (complexitatea lucrării de evaluare, scopul evaluării, localizarea imobilelor etc.) se pot adăuga costuri suplimentare. Există, de asemenea, şi posibilităţi de discount, în cazul evaluărilor ce vizează un număr multiplu de imobile şi pentru contracte pe termen lung. Tarifele finale vor fi comunicate exclusiv în urma recepţionării unei cereri de ofertă care va conţine datele de identificare ale societătii/instituţiei şi detalii despre bunurile care vor fi evaluate. Tarifele finale includ toate costurile necesare realizării rapoartelor de evaluare şi nu au costuri ascunse.

Tarife Proprietăţi imobiliare - Rezidenţiale

Pentru detalii orientative despre preţurile evaluărilor de apartamente, vile şi alte tipuri de proprietăţi rezidenţiale, vizualizaţi pagina de Tarife evaluare apartament şi vile.

Discount

Infographic-evaluare-imobiliara

Infographic Evaluare imobiliara Haintz Consulting

Acordăm discounturi în cazul lucrărilor ce vizează un număr mare de repere şi pentru contractele de evaluări pe termen lung.
Se acordă discount pentru rapoarte de evaluare ce au ca beneficiari fundaţii, asociaţii, organizaţii non-profit.

Cerere de oferta

Pentru a vă transmite oferta de preţuri pentru servicii de evaluare, trebuie sa ne transmiteţi o cerere de ofertă completată cu datele de identificare ale societătii/instituţiei.
Ne rezervăm dreptul de a răspunde exclusiv cererilor care întrunesc aceste criterii.

 

Tarife Evaluare Imobiliara
4.5 (90.59%) 17 votes