Active curente (Current Assets)

Active curente (Current Assets)

February 1, 2012

Active curente (Current Assets)

Active curente (Current Assets) Active curente sunt compuse din numerar şi active care se aşteaptă să fie convertite în mod rezonabil în numerar pe parcursul unui […]