Raport de reevaluare

Raportul de reevaluare

Raportul de reevaluare constă într-o comunicare scrisă care cuprinde o relatare oficială a rezultatelor unei activităţi de reevaluare a unui activ. Reevaluarea constă în evaluarea repetitivă, desfăşurată într-un anumit interval de timp, a unui activ. Un activ poate fi reevaluat ori de câte ori este necesar.

Raportul de reevaluare se poate realiza doar în condiţiile în care există în prealabil un raport de evaluare al activului pentru care este necesară reevaluarea. Altfel, activul va fi evaluat, în cele mai multe cazuri de către acelaşi evaluator care ar fi efectuat reevaluarea.

Raportul de reevaluare este întocmit de către un expert evaluator autorizat ANEVAR, membru al colectivului Haintz Consulting. Evaluatorul care realizează raportul de reevaluare poate sau nu să fie evaluatorul care a elaborat raportul iniţial de evaluare.

Evaluatorul are obligaţia de a elabora raportul de reevaluare în mod obiectiv. De asemenea, evaluatorul trebuie să redacteze acest raport într-o manieră clară, din care să reiasă precis şi transparent rezultatul şi concluziile reevaluării.

Firma de evaluare Haintz Consulting prestează servcii de reevaluare bunuri mobile, proprietăţi imobiliare, întreprinderi, active financiare.

Raportul de reevaluare păstrează în linii generale forma standard al unui raport de evaluare.

Un raport de reevaluare poate avea ca beneficiari următoarele tipuri de entităţi:

  • societăţi comerciale,
  •  instituţii financiar bancare,
  •  societăţi de leasing,
  • societăţi şi instituţii ale statului,
  • direcţii de impozite şi taxe locale etc.

Orice activ care a fost într-un timp anterior evaluat şi care necesită reevaluare poate fi reevaluat.

Raportul de reevaluare poate fi întocmit pentru următoarele scopuri: reevaluare pentru scopuri contabile, reevaluare pentru raportare financiara, reevaluare in vederea actualizării cotei de impozitare pentru direcţiile de impozite şi taxe locale, reevaluare periodică pentru actualizarea valorii portofoliilor de garanţii.

Raportele de reevaluare întocmite în cadrul societăţii Haintz Consulting sunt tehnoredactate cu font Arial, conform standardelor internaţionale ale universităţilor tehnice şi este imprimat pe format A4 faţă – verso, conform recomandărilor Societăţii Române de Ecologie.

Raport de reevaluare
5 (100%) 1 vote