Raport de evaluare pentru stabilirea chiriei de piata

Se poate furniza un raport de evaluare in care sa fie evidentiata chiria de piata a unei proprietati imobiliare ?

In cadrul rapoartelor de evaluare, in conformite cu standardele internationale de evaluare, poate fi estimata valoarea de piata a chiriei pentru un anumit tip de proprietate.
Este important de cunoscut tipul proprietatii si alte detalii relevante pentru a stabili daca imobilul respectiv poate fi utilizat in generarea de venituri.

v. Evaluarea proprietatilor specializate

 

Raport de evaluare pentru stabilirea chiriei de piata