Coeficient maxim de utilzare a terenului – CUT – Definiţie

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) – Definiţie

Coeficientul maxim de utilzare a terenului reprezintă raportul dintre suprafaţa construita desfăşurată şi suprafaţa parcelei.
În calculul suprafeţei construite desfăşurate nu sunt incluse suprafaţa garajelor şi a spaţiilor tehnice amplasate în subteran, suprafeţele balcoanelor şi teraselor deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile.
În cazul mansardelor se consideră convenţional o suprafaţă egală cu 60% din suprafaţa nivelului curent.

Vezi: Procent maxim de ocupare a terenului – POT

Coeficient maxim de utilzare a terenului – CUT – Definiţie