Proiect Hotarare Guvern privind cresterea impozitelor si a taxelor locale cu 16,5%

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale completează, modifică şi/sau abrogă, după caz, hotărârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale prezentei hotărâri.

Art. 2 – La data de 1 ianuarie 2013, Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abrogă.
PRIM-MINISTRU, Victor-Viorel Ponta

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, Ministrul Finanţelor Publice Florin Georgescu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Mircea Duşa Ministrul delegat pentru administraţie,
Radu STROE

Textul hotararii si Anexa 1

Proiect Hotarare Guvern privind cresterea impozitelor si a taxelor locale cu 16,5%