Valoarea întreprinderii (Business Value)

Valoarea întreprinderii (Business Value) reprezinta valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii.
VEZI şi: Capital investit.

Valoarea întreprinderii (Business Value)