Valoare justă (Fair Value)

Valoare justă (Fair Value) reprezinta:
(1) Preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă interesele acelor părţi. Pentru utilizare în raportări financiare în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, valoarea justă are o semnificaţie diferită:

(2) În IFRS 13 „Valoarea justă este preţul care ar putea fi primit din vânzarea unui activ sau care ar fi plătit pentru transferarea unei datorii în cadrul unei tranzacţii normale între participanţii pe piaţă la data evaluării.”

Valoare justă (Fair Value)