Contract de închiriere (Lease)

Contract de închiriere (Lease)
Contractul de închiriere reprezintă un contract prin care un locator acordă unui chiriaş un drept de utilizare a unui activ pe o perioadă de timp convenită în schimbul unei plăţi sau a unei serii de plăţi.
VEZI şi: Chiriaş; Locator, Evaluarea chiriei, Chiria de piata.

Contract de închiriere (Lease)