Active imobilizate (Non-Current Assets)

Active imobilizate (Non-Current Assets)

Active imobilizate  reprezinta acele active care sunt deţinute pe termen lung de către o întreprindere în scopul utilizării în producţia de bunuri sau pentru prestarea de servicii. VEZI şi: Active curente.

Active imobilizate (Non-Current Assets)