Standardul Internaţional de Practică în Evaluare 7 – GN 7

Consideraţii privind substanţele periculoase şi toxice în evaluare
1.0 Introducere

1.1 Obiectivul acestui Standard (GN) este de a sprijini evaluatorii în efectuarea evaluărilor în cazul în care substanţele periculoase sau toxice pot influenţa
valorile proprietăţii.
1.2 Substanţele periculoase şi toxice fac parte din acei posibili factori de mediu care, când este cazul, sunt luaţi în consideraţie în mod specific de către
evaluatori. Acest GN se limitează numai la luarea în considerare a substanţelor periculoase şi toxice, deoarece alţi factori de mediu, care pot fi întâlniţi în
evaluări, au mai puţine lucruri în comun cu problematica ştiinţifică sau de ordin tehnic, inclusiv cu legile aferente.
1.3 Acest Standard conţine conceptele, principiile şi consideraţiile generale care îi orientează pe evaluatori în efectuarea evaluărilor când sunt prezente substanţe
periculoase sau toxice, care pot influenţa valoarea proprietăţii. De asemenea, pune în discuţie concepte care trebuie înţelese de experţii contabili, de autorităţile în drept şi de alţi beneficiari ai serviciilor de evaluare.
1.4 Rareori evaluatorii au calificări speciale în domeniul juridic, ştiinţific sau în alte domenii tehnice, necesare pentru evaluarea riscurilor asociate cu substanţele periculoase sau toxice. În mod frecvent, în evaluările de proprietăţi în care există asemenea riscuri, evaluatorii se bazează pe recomandările unor experţi. Aşa cum s-a menţionat în Codul deontologic IVSC, paragrafele 5.2 şi 6.6, contribuţia semnificativă a unor experţi colaboratori trebuie prezentată şi explicată în raportul de evaluare.
1.5 Pentru aplicarea acestui GN este esenţială aderenţa evaluatorului la evaluările bazate pe piaţă, obiectivitatea şi totala transparenţă privind problemele relevante. De asemenea, evaluatorii sunt obligaţi să redacteze rapoarte de evaluare care pot fi înţelese, în mod rezonabil, de clienţi şi de alte persoane. Când sunt implicate probleme de ordin ştiinţific, tehnic şi juridic este foarte importantă obligaţia pentru o expunere clară şi total transparentă.
GN 7, Consideraţii privind substanţele periculoase şi toxice în evaluare Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta 1.6 Acest GN asigură şi tratarea corectă şi menţionarea problemei substanţelor  periculoase şi toxice când se evaluează proprietăţile specializate ca şi în alte situaţii care nu permit aplicarea conceptelor valorii de piaţă.

GN7 – 2.0 Arie de aplicabilitate

 

Standardul Internaţional de Practică în Evaluare 7 – GN 7