Rentier

RENTIER,
(1) persoană care încasează sistematic un venit sub formă de rentă pentru a-şi asigura o existenţă pe care o acceptă. Rentierul nu desfăşoară o altă activitate generatoare de venit bănesc sau în natură. El poate desfăşura activităţi sociale, culturale, de binefacere etc. neremunerabile.
(2) In sens larg, rentierul este o persoană, un menaj care obţine suficiente venituri din deţinerea de titluri de valoare, fără a se implica direct în activitatea firmelor unde este acţionar.
(3) Persoană care obţine venituri perpetue precis dimensionate de pe urma unei moşteniri testamentare.

Rentier