Evaluari instrumente financiare

Evaluari instrumente financiare

Definitie instrument financiar

Un instrument financiar reprezintă un contract care generează drepturi sau obligaţii între anumite părţi de a încasa sau plăti numerar sau altă contraprestaţie financiară sau un instrument de capitaluri proprii. Contractul poate impune ca încasarea sau plata să fie făcută la sau înaintea unei anumite date sau să fie declanşată de un eveniment specificat. Un instrument de capitaluri proprii este orice contract care creează un interes rezidual în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor acesteia. Evaluările instrumentelor financiare sunt solicitate pentru diferite scopuri care includ, dar nu se limitează la:

– achiziţii, fuziuni şi vânzări de întreprinderi sau părţi de întreprinderi,
– raportare financiară,
– cerinţe impuse de reglementări, în particular cerinţe de solvabilitate bancară,
– proceduri interne de risc şi conformare,
– stabilirea valorii activului net a fondurilor societăţilor de asigurare,
– determinarea valorii şi măsurarea performanţei fondurilor de investiţii.

Evaluari instrumente financiare
5 (100%) 1 vote