Evaluarea proprietatilor specializate pentru garantarea imprumutului

Evaluare Proprietăţi specializate
Proprietăţile specializate au o adecvare in general scăzută pentru garanţie, având ca motiv principal vandabilitatea limitată. Valoarea lor este la un nivel semnificativ  numai privite prin prisma afacerii la care participă, ca parte a întreprinderii.
In general, aceste tipuri de proprietăţi nu sunt considerate ca cele mai bune garanţii pe care un creditor şi le-ar dori. Totuşi, există anumiţi clienţi importanţi ai finanţatorilor, ale căror afaceri sunt bazate pe astfel de proprietăţi (specializate) şi a căror posibilitate de garantare se bazează pe acestea. Evaluatorul va trebui să fie atent şi să vadă în ce măsură valoarea pe care o poate ataşa acestor proprietăţi specializate este o valoare de piaţă sau nu. Ipotezele avute în vedere, tipul de valoare posibil a fi estimat trebuie să fie discutate cu finanţatorul.
Există situaţii când anumite proprietăţi specializat e trebuie să fie luate în garanţie, de exemplu atunci când acestea se află în legătură cu garanţia/ proprietatea principală, a cărei utilitate o întregesc. In general, aceste tipuri de proprietăţi servesc pentru desfăşurarea unui flux tehnologic specializat. Reperul evaluatorului pentru a „structura” garanţia poate fi acest flux sau părţi din flux care au ca rezultat un produs cu valoare apreciabilă.
Ceea ce trebuie urmărit este utilitatea acelei proprietăţi care îi va asigura cea mai bună posibilitate de valorificare şi cea mai bună lichiditate.

 

v. Proprietăţi specializate

Evaluarea proprietatilor specializate pentru garantarea imprumutului