DEPRECIERE MONETARĂ

DEPRECIEREA MONETARĂ reprezintă o diminuare a puterii de cumpărare a monedei naţionale în procesul schimbului, îndeosebi ca urmare a inflaţiei prelungite şi a dezechilibrului balanţei de plăţi.
Deprecierea monetară se mariifestă în raport de bunurile economice oferite spre vânzare, în raport de preţurile crescânde ale aeestora, faţă de aurul monetar şi faţă de puterea de cumpărare a altor monede naţionale.
În funcţie de modul de raportare, deprecierea monetară poate fi:
internă – existenţa unei mase mai mari de bani în circulaţie, masă disproporţionată comparativ cu nevoia reală de bani;
externă -înrăutăţirea, scăderea cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu alte valute
(v. Devalorizare, Depreciere, Depreciere fizica, Depreciere funcţională, Depreciere externă).

DEPRECIERE MONETARĂ