ART. 460 – Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

CAPITOLUL II – Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

ART. 455 – Reguli generale

ART. 456 – Scutiri

ART. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 459 – Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 460 – Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate In proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse Intre 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii.

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate In proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse Intre 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii.

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate In proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate In proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin Insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita In scop rezidential conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita In scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate In proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:

  1. a) ultima valoare impozabila Inregistrata In evidentele organului fiscal;
  2. b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare Intocmit de un evaluator autorizat In conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate In vigoare la data evaluarii;
  3. c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, In cazul cladirilor noi, construite In cursul anului fiscal anterior;
  4. d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, In cazul cladirilor dobândite In cursul anului fiscal anterior;
  5. e) In cazul cladirilor care sunt finantate In baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare Intocmit de un evaluator autorizat In conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate In vigoare la data evaluarii;
  6. f) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea Inscrisa In contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii Intocmit de un evaluator autorizat In conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate In vigoare la data evaluarii.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica In cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarâre definitiva de declansare a procedurii falimentului.

(8) In cazul In care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii In ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.

(9) In cazul In care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea impozabila In ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin. (1) sau (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii.

(10) Cota impozitului/taxei pe cladiri prevazuta la alin. (1) si (2) se stabileste prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

ART. 461 – Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

ART. 462 – Plata impozitului/taxei

ART. 460 – Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice