ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

CAPITOLUL II – Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

ART. 455 – Reguli generale

ART. 456 – Scutiri

ART. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate In proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse Intre 0,2 – 1,3% asupra valorii care poate fi:

  1. a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare Intocmit de un evaluator autorizat In ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
  2. b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, In cazul cladirilor noi, construite In ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
  3. c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, In cazul cladirilor dobândite In ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

(2) Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate In proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

(4) In cazul In care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

ART. 459 – Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 460 – Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

ART. 461 – Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

ART. 462 – Plata impozitului/taxei

ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice