Membri titulari seniori ANEVAR

Membrii titulari seniori ANEVAR

Membrii titulari seniori sunt aceia care îndeplinesc condiţia limitei de vârstă aprobată de Consiliul Director şi îşi exprimă, în scris, dorinţa de a dobândi această calitate, nominalizaţi de către preşedintele Asociaţiei, cu informarea Consiliului Director. Membrul titular senior nu are obligaţia efectuării pregătirii profesionale continue, a achitării cotizaţiei şi a încheierii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională şi nu are dreptul să aleagă organele Asociaţiei ori să facă parte din ele.

Calitatea de membru titular senior se dovedeşte numai cu legitimaţia emisă de Asociaţie.

 

*Membrii fondatori, persoane fizice, membrii de onoare şi membrii titulari seniori nu sunt cotizanţi.

Membri titulari seniori ANEVAR