Membri acreditati ANEVAR

Dobândirea calităţii de membru acreditat comportă îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente conform legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile stabilite de Consiliului Director;
b) să nu aibă antecedente penale;
c) să aibă o bună reputaţie profesională şi morală;
d) să cunoască şi să-şi asume Statutul, Codul deontologic al profesiei de evaluator, precum şi regulamentele, regulile şi procedurile Asociaţiei;
e) să aibă o vechime în Asociaţie de cel puţin 3 ani;
f) să fi urmat şi absolvit în ultimii 2 ani un program de instruire continuă în domeniul evaluării sau domenii conexe, echivalent a 50 ore;
g) să fi promovat un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, care va include şi criterii de specializare.

Membri acreditati ANEVAR