Evaluatori autorizaţi bunuri mobile 2016

Haintz Consulting SRL – Evaluatori

În cadrul societăţii noastre, evaluatorii autorizaţi bunuri mobile sunt membri acreditaţi ANEVAR şi elaborează rapoarte de evaluare atât pentru bunuri mobile, cât şi pentru bunuri imobile şi întreprinderi.

Societatea Haintz Consulting SRL evaluează bunuri mobile atât în Bucureşti, cât şi în tot teritoriul ţării. Toate bunurile mobile care sunt evaluate sunt inspectate de evaluatori anevar.

Metoda comparaţiei 2016

Evaluarea bunurilor mobile este un proces care presupune mai multe acţiuni, printre care şi inspecţia bunului. De asemenea, există mai multe abordări în evaluarea acestor mobile. Una dintre acestea, utilizate de către evaluatorii autorizaţi de bunuri mobile, este metoda comparaţiei.

Evaluatori autorizaţi bunuri mobile - Haintz

In general, metoda comparaţiei vânzărilor poate fi folosită în evaluarea auto pentru orice premisă a valorii, la orice formă de comercializare.

  • Dacă preţurile dinaintea începerii tranzacţiilor ar fi fost declarate, rezultatul ar putea fi valoarea de piaţă.
  • Dacă vânzările prin licitaţie ar fi luate ca bază de comparaţie, rezultatul ar putea fi valoarea de lichidare forţată.

Bunuri mobile unicate

Abordarea prin comparaţia vânzărilor nu poate fi aplicată de către evaluatorii autorizaţi atunci când bunul mobil în cauză este unicat. Şi în situaţia în care bunul mobil în cauză nu este unicat, abordarea nu este aplicabilă dacă nu există o piaţă activă pentru acel bun mobil.

O piaţă inactivă, sau una unde există un număr limitat de vânzări comparabile cu bunul mobil în cauză, adesea indică o lipsă a cererii ca şi existenţa deprecierii economice: acolo unde există o piaţă inactivă, bunul mobil ar putea fi evaluată mai adecvat prin abordările prin venit sau prin cost.

 

Evaluatori autorizaţi bunuri mobile 2016