Evaluator imobiliar

Experţi evaluatori imobiliari

Un evaluator imobiliar este o persoană juridică, membru al asociaţiei profesionale ANEVAR, cu dreptul de a evalua proprietăţi imobiliare. În colectivul societăţii Haintz Consulting se regăsesc experţi evaluatori imobiliari cu experienţă vastă în domeniul evaluărilor imobiliare. Rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorii imobiliari ai societăţii noastre sunt conforme cu standardele internaţionale de evaluare adoptate şi de către ANEVAR.

De asemenea, evaluarea unei proprietăţi imobiliare presupune efectuarea unei inspecţii a proprietăţii de către un evaluator imobiliar. În cadrul proprietăţilor imobiliare sunt incluse toate elementele corporale (pământul, terenul), elementele corporale naturale ale terenului şi elementele corporale adăugate terenului / pământului de către oameni, cum ar fi clădirile şi amenajamentele.

Evaluator imobiliar în cadrul Haintz Consulting

Pentru cereri de ofertă în scopul evaluării unei proprietăţi imobiliare, vă rugăm să consultaţi pagina de Contact şi să urmaţi paşii descrişi în vederea depunerii unei cereri de ofertă către societatea Haintz Consulting.

Evaluatorii imobiliari, membri titulari ANEVAR atât din Bucureşti cât şi din celelalte oraşe ale României, care doresc să colaboreze cu societatea noastră, vă rugăm să accesaţi pagina Parteneri Evaluări şi să urmaţi paşii descrişi în pagina respectivă.

Acte necesare evaluare imobiliară

Pentru ca expertul evaluator imobiliar să poată întocmi raportul de evaluare conform standardelor sunt necesare următoarele acte ale proprietăţii care urmează să fie evaluată:

 • Act de proprietate, încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară
 • Plan de încadrare în zonă
 • Certificat de urbanism
 • Autorizaţie de construire / desfiinţare
 • Memoriu tehnic arhitectură
 • Memoriu tehnic rezistenţă
 • Fişa bunului imobil
 • Releveu / nivel
 • Plan de situaţie
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (pentru societăţile comerciale)
 • Date complete de facturare

Trebuie de asemenea menţionat faptul că, în funcţie de complexitatea lucrării de evaluare, ar putea fi necesară informarea şi documentarea de teren de către un evaluator imobiliar a unor proprietăţi imobiliare similare celei care a fost deja, in prealabil, insectată.

Raportul de evaluare va fi redactat de către un evaluator imobiliar şi va respecta Standardele Internaţionale de Evaluare.

Evaluator imobiliar