Despre ANEVAR şi cursurile de evaluatori

ANEVAR denumeşte “Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România”. Această asociaţie are calitatea legală de autoritate competentă. Sub această autoritate, ANEVAR-ul pregăteşte temeinic, îndrumă, promovează și autorizează desfășurarea activității de evaluare pe teritoriul României.

Promovând cursurile organizate de ANEVAR, cursantul se va număra printre evaluatorii anevar. Prin intermediul acestor cursuri se implementează profesia de evaluator.

Despre ANEVAR şi cursurile de evaluatori