Evaluator autoturisme 2016

Microidentificarea şi evaluatorii autoturisme 2016

Un evaluator autoturisme este cel care realizează microidentificarea bunului mobil acolo unde este cazul. Microidentificarea se focalizează pe descrierea de către un evaluator autoturisme unei singure maşini şi identifică caracteristicile sale specifice. Importanţă sporită au, în 2016, după caz, cele evidenţiate în lista următoare:

evaluator-autoturisme---Hai

  1. Marca de fabrică: Marca de fabrică sau producătorul poate fi singura identificare care poate fi găsită. Ocazional, nu se poate face o identificare din cauza lipsei siglei producătorului sau a faptului că aceasta este indescifrabilă.
  2. Codul modelului şi dimensiunea: Codul modelului poate să fie corelat cu dimensiunea dar, cu siguranţă, reprezintă codul de catalog al producătorului
  3. Seria/nr. matricol: Aceasta poate fi o informaţie extrem de importantă, fiind un indice în baza căruia se pot obţine informaţii de la producător, sau poate rezulta direct menţiunea anului fabricaţiei, capacităţii, dimensiunii. Pentru anumite maşini, cum ar fi maşinile unelte sau utilajele pentru construcţii, informaţiile pot fi atât de utile, încât sunt publicate periodic ghiduri, care conţin numere de serie.
  4. Capacitatea autoturismului: Aceasta este adesea identificată prin mărimea maşinii. De exemplu, o macara este apreciată prin numărul de tone pe care le poate ridica efectiv, iar o maşină de frezat este apreciată prin cai putere sau kilowaţi şi prin dimensiunea mesei de lucru.
  5. Dimensiunea fizică: Uneori este util să se măsoare dimensiunea fizică (lungimi, înălţimi, diametre, etc.) şi limitele de mobilitate/manevrabilitate (deschidere, lungime braţ deschis, înălţimea maxima de ridicare, şamd.) a echipamentelor, aceste caracteristici fiind utile, atunci când sunt reprezentative pentru compararea cu echipamente asemănătoare;
  6. Vârsta şi starea unui autoturism evaluat: Experţii evaluatori anevar vor identifica vârsta cronologică. Aceasta poate fi adesea obţinută de pe plăcuţa producătorului sau din numărul de serie. Starea sau condiţia în care se află un echipament reprezintă o observaţie subiectivă asupra stării fizice şi uneori asupra performanţelor de funcţionare ale maşinii

Evaluator autoturisme în cadrul Haintz Consulting SRL

Expertul “evaluator autoturisme” este un evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea bunurilor mobile. Societatea Haintz Consulting SRL prestează servicii de evaluare bunuri mobile (categoria bunurilor mobile include bunuri precum autoturismele).

Evaluator autoturisme 2016