Documente în atenţia evaluatorului imobiliar

În evaluarea de proprietăţi imobiliare, clientul are obligaţia să prezinte evaluatorului documentele necesare evaluării. Dacă există situaţia în care documentele puse la dispoziţia evaluatorului nu reflectă datele colectate în urma inspecţiei, evaluatorul imobiliar are dreptul să solicite documente suplimentare:

  • autorizație de construire/ demolare
  • autorizație de funcționare,
  • raport de expertiză tehnică

 

Documente în atenţia evaluatorului imobiliar