ANEVAR

ANEVAR – Scurt istoric

Prima asociaţie de evaluatori, cu 6 membri, a fost înfiinţată în anul 1834 în Marea Britanie. În anul 1846 a fost recunoscută profesia de agent imobiliar şi evaluator de imobile, tot în Marea Britanie, scopul evaluărilor fiind exclusiv impozitarea proprietăţilor imobiliare. În anul 1868 a luat fiinţă asociaţia regală a evaluatorilor imobiliari – The Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS, cu numai 20 de membri la acea dată. În anul 1932 şi în anul 1935 au fost înfiinţate, în SUA, două asociaţii – AIREA şi, respectiv, SREA, care se ocupau de evaluarea proprietăţilor imobiliare. În anul 1991, aceste două asociaţii au fuzionat, sub numele de Appraisal Institute, care este liderul mondial al evaluatorilor de proprietăţi imobiliare.
În România, activitatea de evaluare a început în anul 1992 odată cu înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), fondată de către 27 de persoane fizice şi trei companii. Iniţiatorul demersului de înfiinţare al asociaţiei şi de lansare a profesiei de evaluare în România a fost domnul Bădescu Gheorghe, care a fost timp de 10 ani primul preşedinte al ANEVAR.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Începând cu anul 2001, sistemul de conducere al ANEVAR s-a schimbat, trecându-se la existenţa în acelaşi timp în Consiliul Director a preşedintelui în exerciţiu, a viitorului preşedinte şi a fostului preşedinte, asigurându-se astfel continuitatea şi totodată schimbarea conducerii. Mandatul preşedintelui a devenit de 2 ani.
ANEVAR s-a înfiinţat odată cu trecerea la economia de piaţă a României, când valoarea de piaţă a devenit o noţiune de bază în cadrul tranzacţiilor între părţi. Prima specializare a evaluatorilor a fost evaluarea întreprinderii. Cererea pentru acest tip de evaluări a fost determinată de lansarea programului de privatizare a fostelor întreprinderi de stat. Începând cu anul 1997, odată cu reducerea numărului întreprinderilor de privatizat şi cu nevoia întreprinderilor privatizate de a-şi atrage resurse financiare pentru dezvoltarea activităţii, a apărut necesitatea ca aceste întreprinderi să vândă activele în surplus sau să le ipotecheze pentru atragerea de împrumuturi. Astfel s-au creat premisele apariţiei celei de a doua specializări a evaluatorilor: evaluarea proprietăţii imobiliare. În anul 2000 s-a lansat a treia specializare – evaluarea bunurilor mobile, urmată, în anul 2004, de lansarea celei de-a patra specializări – evaluarea instrumentelor financiare.
În aceeaşi perioadă (1992–2011) şi alte asociaţii profesionale au avut în componenţa membri evaluatori, dintre care cele mai importante sunt Corpul Experţilor Tehnici (CET), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR).

În anul 2011 s-a înfiinţat Uniunea Naţionala a Evaluatorilor Autorizaţi din România (numită în continuare Uniunea), prin Ordonanţa Guvernului nr. 24, care a permis înscrierea în componenţa sa a evaluatorilor care erau membri în asociaţiile profesionale care includeau evaluarea bunurilor în obiectul lor de activitate. Având în vedere notorietatea pe care o avea ANEVAR pe piaţa evaluării, atât internă cât şi internaţională şi faptul că în mai multe acte normative se făcea referire la membri ANEVAR şi la standardele aplicate de către aceştia, s-a propus ca ANEVAR să organizeze prima Adunare Generală Naţională şi prima Conferinţă Naţională a Uniunii şi să deruleze procedurile de organizare şi funcţionare ale Uniunii.

Prima Adunare Generală Naţională a reprezentat convocarea tuturor celor peste 5.000 de membri care s-au înscris în termenul legal şi a avut ca unic punct pe ordinea de zi alegerea delegaţilor la prima Conferinţă Naţională pe baza normei de reprezentare de un participant la 20 de membri titulari. Astfel, în data de 19 noiembrie 2011 au fost aleşi cei 235 de delegaţi ai primei Conferinţe Naţionale.
În data de 19 decembrie 2011 a avut loc prima Conferinţă Naţională, care a ales primul Consiliu Director al Uniunii.
Intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei era condiţionată, potrivit art. 43, de data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Uniunii, a hotărârilor Conferinţei Naţionale privind standardele de evaluare, a Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină, precum şi a Codului etic.

În luna aprilie 2012 a fost adoptată, de către Guvernul României, Hotărârea de Guvern nr. 353 de aprobare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
În luna mai 2012 au fost aprobate, de către Conferinţa Naţională a Uniunii, hotărârile privind standardele de evaluare, Codul etic şi Regulamentul Comisiei de Etică şi Disciplină, care au fost ulterior publicate în Monitorul Oficial.

Odată cu îndeplinirea cerinţelor art. 43 din OG 24/2011, respectiv începând cu data de 11 iunie 2012, activitatea de evaluare din România se realizează numai de către evaluatorii autorizaţi.

În paralel cu demersurile realizate de către Uniune, de începerea activităţii, prin îndeplinirea cerinţelor din OG 24/2011, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România a cesionat către Uniune brandul ANEVAR, această asociaţie urmând să îşi schimbe denumirea în Societatea Ştiinţifică de Evaluare, în următoarea Conferinţă Naţională a acestei asociaţii.

ANEVAR
5 (100%) 1 vote