Evaluator imobiliar – Experţi evaluatori ANEVAR

Evaluator imobiliar autorizat ANEVAR

Un evaluator imobiliar întocmeşte un raport de evaluare a unei proprietăţi imobiliare.
Firma de evaluare Haintz Consulting prestează în mod curent servicii de evaluare imobile. Membrii experţi evaluatori imobiliari din cadrul societăţii Haintz Consulting garantează întocmirea rapoartelor de evaluare conform standardelor internaţionale de evaluare, adoptate de ANEVAR.
Un evaluator imobiliar este un expert evaluator autorizat ANEVAR. În cadrul societăţii noastre, eficienţa, competenţa şi profesionalismul experţilor evaluatori imobiliari se concretizează într-o experienţă amplă în domeniul evaluărilor imobiliare.

Proprietatea imobiliară, numită şi bun imobil, constă din teren, construcţii şi alte amenajări privite ca fiind o entitate corporală. Printre proprietăţile imobiliare evaluate în cadrul societăţii noastre se numără: apartamente, clădiri, construcţii, terenuri, păduri, amenajamente etc. Proprietatea imobliară care este avută în vedere de către un evaluator imobiliar aparţine bunurilor imobile. Bunurile imobile sunt acele bunuri  care includ următoarele elemente: pământul, terenul, amplasamentul, elementele care sunt componente naturale ale terenului, care aparţin terenului pe cale naturală şi elementele care sunt adăugate terenului de oameni, cum sunt clădirile şi amenajările terenului. Un evaluator imobiliar trebuie să aibă în vedere faptul că petrolul şi mineralele, copacii şi toate elementele naturale sunt părţi ale pământului fizic şi ale proprietăţii imobiliare. Activele corporale pot fi atât bunuri imobile, cât şi bunuri mobile.

Evaluatori imobiliari – procesul de evaluare

Procesul de evaluare pe care îl urmează un evaluator imobiliar include cercetările (inclusiv inspecţia bunului), informaţiile culese şi receptate, raţionamentele şi tehnicile de evaluare puse în aplicare, analizele şi concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea estimată. Procesul de evaluare începe atunci când evaluatorul acceptă o misiune de evaluare şi ia sfârşit odată cu eliberarea raportului de evaluare. Pentru a asigura transparenţa procesului de evaluare, în raportul de evaluare, expertul evaluator imobiliar trebuie să prezinte explicit toate ipotezele folosite.

Un evaluator imobiliar care este în curs de efectuare al unei evaluări, trebuie să determine situaţia pieţelor imobiliare. Există mai multe tipuri de pieţe imobiliare. Acestea se clasifică astfel:

  • Pieţe imobiliare rezidenţiale
  • Pieţe imobiliare comerciale
  • Pieţe imobiliare industriale
  • Pieţe imobiliare agricole
  • Pieţe imobiliare speciale

Experţii evaluatori imobiliari din cadrul firmei de evaluare Haintz Consulting prestează servicii de evaluare imobiliară pentru toate tipurile de piaţă enumerate mai sus. Valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în mare măsură determinată de poziţia sa competitivă pe piaţa sa. Valoarea exprimată în raportul de evaluare este concluzia obiectivă a unui expert evaluator. Aceasta reprezintă o opinie şi nu un fapt. Orice evaluator imobiliar, la începutul procesului de evaluare, trebuie să stabilească limitele evaluării. De asemenea, evaluatorul trebuie să elimine orice urmă de ambiguitate. În multe situaţii, în procesul de evaluare, un evaluator imobiliar poate apela la diverse metode statistice pentru evaluarea proprietăţilor imobiliare.

Printre actele necesare întocmirii raportului de evaluare a unei proprietăţi imobiliare se numără documentul care atestă dreptul de proprietate asupra proprietăţii. În plus, în setul de documente necesare sunt incluse: extrasul de Carte Funciară, documentaţia cadastrală vizată ANCPI, documentaţia din care să rezulte suprafaţa terenului şi suprafeţele construite desfăşurate şi utile ale proprietăţii, certificat de urbanism valid. Lista de acte necesare unui evaluator imobiliar poate varia în funcţie de lucrarea de evaluare.

În procesul de evaluare, evaluatorii imobiliari urmăresc patru paşi principali, în ordinea următoare:

  1. delimitează şi încadrează bunul care urmează a fi evaluat
  2. planifică activităţile necesare pentru evaluare
  3. culege şi ordonează datele aferente, inspectează bunul
  4. interpretează şi analizează datele, aplică raţionamente şi întocmeşte raportul de evaluare

Proprietăţi imobiliare şi scopul evaluării

Evaluator Imobiliar - Experţi evaluatori ANEVARCele mai obişnuite proprietăţi imobiliare evaluate sunt clădirile de birouri, centrele rezidenţiale (incluzând apartamente, vile, case), terenuri, proprietăţi imobiliare industriale.

Un evaluator imobiliar evaluează, de asemenea, şi proprietăţi imobiliare istorice. O astfel de proprietate este fie recunoscută public, fie desemnată de către un organism guvernamental, ca fiind asociată cu o anumită perioadă istorică şi cu un eveniment important din punct de vedere istoric. Proprietatea imobiliară istorică are o importanţă culturală, respectiv istorică. Această proprietate se caracterizează prin: importanţa care îi este atribuită prin statutul ei istoric, arhitectural sau cultural, posibilitatea unei obligaţii, din unele jurisdicţii, de a fi accesibilă publicului, utilizarea, degradarea şi cedarea ei, protecţia legală.

Experţii evaluatori imobiliari din cadrul Haintz Consulting evaluează, de asemenea, şi proprietăţi imobiliare generatoare de afaceri (PIGA). Acestea sunt proprietăţi individuale. Astfel de proprietăţi sunt: hoteluri, staţii de benzină, mall-uri, supermarket-uri, restaurante şi aşa mai departe.  Proprietăţile imobiliare generatoare de afaceri se tranzacţionează pe piaţă, de obicei, ca fiind entităţi în funcţiune. Pe lângă proprietăţile imobiliare enumerate mai sus, în afară de teren şi clădiri, acestea mai includ toate bunurile imobile generatoare de afaceri. Astfel de bunuri sunt: mobilierul, instalaţiile şi echipamentele, şi altele de felul acesta. Un evaluator imobiliar trebuie să vizeze faptul că aceste proprietăţi se tranzacţionează pe piaţă în funcţie de potenţialul lor de activitate cu scop comercial.

O persoană fizică sau juridică poate să depună o cerere de ofertă către un evaluator imobiliar sau o firmă de evaluare, având următoarele posibile scopuri: în vederea tranzacţionării unei proprietăţi, pentru fuziuni şi schimburi de proprietăţi imobiliare, pentru creditare şi garantare împrumut, litigii, impozitare, asigurare, ânregistrarea valorii activelor ân situaţiile financiare etc..

Orice persoană fizică sau juridică poate să apeleze la serviciile unui evaluator imobiliar. Necesitatea evaluării este universală. În multe situaţii este necesară estimarea valorii de către experţi evaluatori autorizaţi.

 

Evaluator imobiliar – Experţi evaluatori ANEVAR