Evaluare imobile în cadrul Haintz Consulting

Evaluare imobile – Servicii

Prin evaluare imobile se înţelege acţiunea de a evalua şi rezultatul ei, efectuată de către un expert evaluator, a unei proprietăţi imobiliare. În evaluarea imobilului, expertul evaluator va urma îndeaproape procedura de evaluare imobile adoptată de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) şi Uniunea Evaluatorilor Autorizaţi din România (UNEVAR).

Evaluarea imobilelor se efectuează de către un evaluator imobiliar.

Societatea Haintz Consulting prestează în mod curent servicii de evaluare imobile.
Prezentarea tuturor serviciilor de evaluare prestate de către societatea noastră o puteţi accesa la pagina Evaluare – Servicii.

Rapoartele de evaluare imobile întocmite în cadrul societăţii noastre sunt realizate de către experţi evaluatori, membri autorizaţi ANEVAR. Experţii evaluatori imobiliari realizează evaluări pentru toate tipurile de bunuri imobile. Aceste bunuri includ pământul şi terenul, elementele care sunt  componente naturale ale terenului, cum ar fi copacii şi mineralele, toate elementele construite de om (clădiri, instalaţii, apartamente, vile, complexe rezidenţiale, birouri, proprietăţi industriale etc.)

Raportul de evaluare imobiliară este rezultatul unei estimări si nu al unui calcul exact al unei valori. Evaluarea reprezintă opinia profesională, obiectivă şi clară a expertului evaluator.

Mai multe detalii despre serviciile de evaluare imobiliară în cadrul firmei de evaluare Haintz Consulting puteţi găsi urmând pagina Evaluare proprietăţi imobiliare.

Acte necesare evaluare proprietăţi imobiliare

Actele necesare pentru întocmirea raportului de evaluare cuprind: act de proprietate, încheiere de intabulare, plan de încadrare în zonă, plan de situaţie, extras de carte funciară, autorizaţie de construire / desfiinţare, certificat de urbanism, releveu / nivel, memoriu tehnic arhitectură, memoriu tehnic rezistenţă, fişa bunului imobil, copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societăţi comerciale), date complete de facturare.

O condiţie importantă pentru realizarea evaluării imobiliare o reprezintă efectuarea inspecţiei bunului imobiliar de către un expert evaluator. Inspecţia bunului ce urmează a fi evaluat se defineşte prin informarea şi documentarea de teren de către expertul evaluator. De asemenea, în funcţie de cazul imobilului, expertul evaluator poate efectua inspecţii şi ale proprietăţilor imobiliare similare, cu scopul de a compara. În plus, orice proces de evaluare imobiliară cuprinde analiza pieţii imobiliare.

 Reevaluare imobile

De asemenea, pe langă serviciile de evaluare imobiliară, societatea Haintz Consulting prestează servicii de reevaluare imobile. Rapoartele de reevaluare întocmite în cadrul societăţii noastre pot avea ca beneficiari societăţi comerciale, instituţii financiar bancare, societăţi de leasing, societăţi şi instituţii ale statului, direcţii de impozite şi taxe locale.

Evaluare imobile în cadrul Haintz Consulting