Evaluare active financiare

Firma de evaluare Haintz Consulting Bucuresti prestează servicii de evaluare pentru active necorporale şi active financiare.

Un activ reprezinta orice obiect (activ tangibil) sau orice creanţă (activ intangibil) care poate fi exprimat în bani şi care aparţine unei persoane fizice sau juridice. De asemenea, un activ se poate referi la acea parte a bilanţului contabil în care se reflectă utilizarea resurselor unei firme (întreprinderi). Elementele de activ oferă imaginea existenţei materiale a capitalului firmei şi sunt ordonate în funcţie de mai multe criterii (modul de transmitere a valorii, fazele circuitului, gradul de lichiditate etc.)

Activele financiare cuprind  banii, depozitele bancare, acţiunile, obligaţiunile, titlurile de valoare care aduc un venit. Cel mai des îmbracă forma de investiţii financiare.

Evaluare active financiare
5 (100%) 1 vote