Copyright

Drepturi de autor – Copyright

Drepturile de autor asupra paginilor şi conţinutului publicat pe website-ul HAINTZ.RO şi a materialelor utilizate pentru acesta se află exclusiv în proprietatea SC HAINTZ CONSULTING SRL.

Niciunei terţe părţi nu îi va fi acordată o licenţă sau alte drepturi (de ex. drepturi de proprietate, drepturi de proprietate industrială sau drepturi de autor).

Reproducerea paginilor sau a conţinutului acestui website este permisă doar în scopuri personale, informative.
Orice altă reproducere sau utilizare este strict interzisă.
Utilizarea semnelor distinctive ale HAINTZ CONSULTING (de ex. brand-uri sau logo-uri) este interzisă, indiferent dacă simbolurile ® sau ™ sunt folosite, în special marca înregistrată HAINTZ CONSULTING.
Prevederile de mai sus se aplică şi descărcării directe sau indirecte de software prin intermediul site-ului HAINTZ.RO.
În cazul în care hiperlinkurile externe dau acces la software aparţinând unei terţe părţi, termenii şi condiţiile de utilizare ale proprietarilor produsului vor avea întâietate şi drepturile lor trebuie respectate.

În cazul reproducerii și publicării paginilor sau conţinutului acestui website pe alte website-uri vor fi efectuate raportări către principalele motoare de căutare (Google, Yahoo, Bing),  în scopul penalizării acestor pagini.
Prin intermediul societății de avocatură SCPA Dumitru și Paraniac, ne rezervăm dreptul de a acționa pe cale legală împrotriva celor care reproduc materialele de pe acest website.

 

Copyright