Certificatul de performanţă energetică

Certificat de performanţă energetică

Certificatul de performanţă energetică poate fi obţinut apelând la serviciile societăţii noastre. Membrii societăţii Haintz Consulting întocmesc în mod curent certificate de performanţă energetică. Un certificat de performanţă energetică se eliberează pentru clădiri şi pentru instalaţiile aferente clădirilor. Auditul energetic al clădirii şi elaborarea certificatului se realizează de către auditori energetici pentru clădiri şi instalaţii, atestaţi conform legislaţiei în vigoare. Membrii societăţii noastre care întocmesc certificate de performanţă energetică sunt auditori energetici Gradul I, cu specializarea Construcţii – Instalaţii.

Un certificat reprezintă un act oficial redactat de către auditori energetici prin care se confirmă exactitatea unui fapt. Certificatul are menirea de a atesta o anumită calitate.

Certificatul de performanţă energetică este un document care atestă performanţa energetică a unei clădii şi a instalaţiilor aferente.

Prin conceptul de clădire se înţelege o construcție (sau un ansamblu de spaţii) înălțată la suprafața pământului, care servește la adăpostirea unor oameni, unor animale, unor obiecte și instalații etc.

Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul.

Performanţa energetică a clădirii este definită ca fiind totalitatea energeiei consumate în vederea necesităţilor energetice legate de utilizarea normală a clădirii. Astfel de necesităţi vizează prepararea apei calde de consum, încălzirea, ventilarea, iluminatul şi răcirea. Pentru întocmirea certificatului de performanţă energetică, aceste necesităţi uzuale sunt puse în balanţă cu toţi ceilalţi factori care influenţează necesarul de energie al clădirii în cauză.

În calculul necesar eliberării certificatului de performanţă energetică se iau în vedere următorii factori:  izolaţia termică a clădirii, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, sursele proprii de producere a energiei, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori cum ar fi expunerea la soare si influenţa clădirilor învecinate, etc.

Certificatul de performanţă energetică trebuie să fie întocmit cu claritate, astfel încât performanţa energetică a clădirii să reiasă cu uşurinţă din certificat.

În cadrul certificatului de performanţă energetică vor fi indicate, printre altele, nota energetică, clasa energetică, consumul anual specific de energie şi cel din surse regenerabile dacă este cazul.

Certificarea energetică a clădirii se eliberează pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • clădiri pentru servicii de comerţ;
 • clădiri de birouri;
 • blocuri de locuinţe sau alte forme de locuinţe;
 • locuinţe unifamiliale;
 • clădiri de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee, universităţi etc. );
 • spitale şi clinici medicale;
 • hoteluri şi restaurante;
 • săli de sport;
 • alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.

Un certificat de performanţă energetică este valabil 10 ani de la data emiterii.

Certificatul de performanţă energetică se poate actualiza ori de câte ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul construcţiilor şi instalaţiilor.

Certificatul de performanţă energetică în cadrul societăţii Haintz Consulting va fi tehnoredactat cu font Arial, conform standardelor universităţilor cu profil tehnic din România.

Acte necesare pentru certificat de performanţă energetică

Acte necesare elaborării certificatului de performanţă energetică pentru clădiri şi instalaţii.

 • Acte de proprietate ale clădirii;
 • Document din care să reiasă anul construcţiei şi tipul construcţiei
 • Documentaţie cadastrală;
 • Planuri amplasament clădire;
 • Plan cadastral – cu încadrarea cladirii funcţie de punctele cardinale şi vecinătăţi;
 • Planuri/relevee ale construcţiei pe etaje;
 • Planuri ale instalaţiilor;
 • Date tehnice despre materiale de construcţii folosite, date tehnice despre echipamentele şi instalaţiile de instalaţii termice, ventilaţie, furnizări apă caldă şi apă rece;
 • Raport de expertiză tehnică de rezistenţă (dacă există);
 • Consumuri pe ultimii ani, consumuri lunare de energie electrică, gaz, apă, canalizare;

Inspecţie pentru obtinerea certificatului de performanţă energetică

certificat de performanta energetica

În cadrul procesului de elaborare a certificatului de performanţă energetică este obligatorie inspectarea clădirii de către auditor sau echipa de audit.

În cadrul societăţii Haintz Consulting certificatul de performanţă energetică este eliberat doar dacă s-a efectuat în prealabil inspecţia clădirii şi a instalaţiilor aferente după caz.

 

 

Certificatul de performanţă energetică