Evaluare terenuri

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor

evaluare-teren-acte

Pentru evaluarea proprietăţilor imobiliare de tipul terenurilor sunt necesare următoarele documente:

– Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului evaluat;
– Extras de Carte Funciară; Încheiere de intabulare
– Documentaţia cadastrală vizata ANCPI;
– Documentaţia din care să rezulte suprafaţa terenului ;
-Certificat de urbanism valid din care sa reiasă posibilităţile de dezvoltare (POT, CUT, destinaţie, restricţii, etc) – în cazul terenurilor intravilane, libere de construcţii;
– În cazul în care documentele prezentate nu reflectă situaţia constatată la inspecţie se vor solicita documente suplimentare (autorizaţie de construire/demolare, autorizaţie de functionare, raport de expertiză tehnică,etc);
– Alte documente specifice funcţie de tipul proprietăţii evaluate (avize, autorizaţii, etc);
– Fişa mijlocului fix (societăţi comerciale)
– Plan de amplasament şi delimitare a imobilului
– Date complete de facturare.
– Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale)

Accesaţi mai multe detalii despre Evaluarea pentru impozitare.
Pentru preţurile rapoartelor de evaluare întocmite în cadrul societăţii Haintz Consulting, accesaţi pagina Tarife evaluare terenuri.
Evaluare terenuri
5 (100%) 2 votes