September

Abordarea prin piaţă evaluarea de autovehicule

September 28, 2016

Abordarea prin piaţă evaluarea de autovehicule

În cazul bunurilor mobile care sunt omogene (cum sunt, de pildă, autovehiculele) se obişnuiteşte să se utilizeze ca abordare în evaluarea auto abordarea prin piaţă. Acest […]
September 21, 2016

Despre obligativitatea inspecţiilor

Bunurile atât mobile, cât şi cele imobile, trebuie să fie inspectate în mod obligatoriu. Inspecţiile se pot realiza numai de către un evaluator autorizat. Evaluatorul autorizat care […]
September 13, 2016

Documente în atenţia evaluatorului imobiliar

În evaluarea de proprietăţi imobiliare, clientul are obligaţia să prezinte evaluatorului documentele necesare evaluării. Dacă există situaţia în care documentele puse la dispoziţia evaluatorului nu reflectă datele colectate în […]
September 6, 2016

Despre ANEVAR şi cursurile de evaluatori

ANEVAR denumeşte “Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România”. Această asociaţie are calitatea legală de autoritate competentă. Sub această autoritate, ANEVAR-ul pregăteşte temeinic, îndrumă, promovează și autorizează […]