Societatea de evaluare HAINTZ CONSULTING SRL

Despre noi

Societatea Haintz Consulting SRL prestează servicii de consultanţă tehnică pentru afaceri şi are ca principale obiecte de activitate: evaluarea întreprinderilor, evaluarea proprietăţilor imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea activelor financiare.
Incepand cu anul 2007, societatea este inscrisa in registrul firmelor de evaluare, membri corporativi ANEVAR.

Rapoartele de evaluare alcătuite de către membrii societăţii noastre sunt conforme Standardelor Internationale de Evaluare(IVS 2015) si Codului Deontologic al Profesiei de Evaluator, adoptate de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) şi Uniunea Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

badge-evaluatori-anevar-HCSusţinem efectuarea inspecţiilor şi evaluărilor de bunuri mobile şi imobile de către ingineri deoarece aceşti specialişti au pregătirea necesară pentru citirea documentaţiei tehnice şi identificarea corectă a subsistemelor şi a elementelor componente ale bunurilor evaluare.

Experţi evaluatori ANEVAR

Colectivul societăţii este format din experţi evaluatori, specialişti cu experienţă în domeniile: economic şi tehnic, membri ai următoarelor asociaţii profesionale din Romania: ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România), UNEAR (Uniunea Naţională a Evaluatorilor din România), CETR (Corpul Experţilor Tehnici din România), CECCAR (Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România), AIIR (Asociaţia Inginerilor de Instalatii din România), SRT (Societatea Româna a Termotehnicienilor).

Evaluatorii autorizaţi care aparţin colectivului Haintz Consulting sunt formaţi profesional în următoarele specializări:

Rapoartele de evaluare realizate de evaluatorii societăţii pot fi folosite pentru: garantare împrumuturi bancare, vânzare-cumparare, credit ipotecar, impozitare, raportare financiară, fuziuni, lichidare, asigurare, expropriere, emigrare, stabilirea valorii mărfurilor în vamă.
Societatea dispune de mijloacele de transport necesare deplasării eficiente în zona de acoperire astfel încât un evaluator ANEVAR să poată efectua inspecţia bunului.

Inspecţia proprietăţii va fi efectuată de catre un expert evaluator din cadrul societăţii, asistat în funcţie de complexitatea evaluării de un expert tehnic.
Pentru mai multe detalii referitoare la serviciile de evaluare prestate în cadrul societăţii Haintz Consulting, vă rugăm să accesaţi pagina Evaluare – Servicii.

Evaluare energetică, Audit Energetic

Sub brandul Haintz  au fost realizate lucrari complexe  ingineresti  incepand cu anul 2005.
Prin personalul atestat MDRTcu gradul 1, societatea efectuează servicii inginereşti de evaluare şi auditare a performanţelor energetice ale clădirilor şi construcţiilor.
Pentru detalii suplimentare vă rugam să consultaţi rubrica Evaluare Energetică & Audit energetic.
Documentele necesare pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente se pot consulta accesând pagina Certificat de performanţă energetică.

Expertiză tehnică instalaţii în construcţii

Societatea Haintz Consulting prestează servicii de expertiză tehnică instalaţii în construcţii. Expertizarea tehnică a instalaţiilor este realizată de către experţi tehnici atestaţi de MDRT (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), membri ai societăţii noastre.

Serviciile de expertiză tehnică sunt adresate exclusiv persoanelor juridice. Experţii tehnici ai societăţii noastre nu efectuează expertize tehnice judiciare pentru litigii.
Pentru mai multe detalii referitoare la serviciile de expertiză tehnică, vă rugăm să consultaţi pagina Expertiză tehnică instalaţii în construcţii.

Proiectare instalaţii pentru construcţii

Proiectare de  instalaţii termice, ventilaţie, tratare a aerului (HVAC), instalaţii sanitare, instalaţii electrice.
Studii de prefezabilitate sau fezabilitate pentru instalaţii în construcții.
Servicii de verificarea tehnică a proiectelor de instalaţii realizate de verificatori atestaţi.
Pentru detalii suplimentare vă rugam să consultaţi rubrica Proiectare instalaţii pentru construcţii.

Clienţii noştrii

Serviciile de evaluare şi consultanţă tehnică realizate de colectivul societatii noastre au ca beneficiari: instituţiile financiar-bancare, societăţile de leasing, instituţiile financiare nebancare, companii naţionale si multinaţionale, microîntreprinderi, instituţii ale statului, regii autonome,  persoane fizice, asociaţii si fundaţii.

download servicii haintz consulting Prezentare servicii tehnice de specialitate Haintz Consulting – Download

Societatea de evaluare HAINTZ CONSULTING SRL
5 (99.73%) 149 votes