chirias

Contract de închiriere (Lease)

September 24, 2012

Contract de închiriere (Lease)

Contract de închiriere (Lease) Contractul de închiriere reprezintă un contract prin care un locator acordă unui chiriaş un drept de utilizare a unui activ pe o […]