blocuri

Norme metodologice Art. 249

October 20, 2010

Norme metodologice Art. 249

Art.249 16. Impozitul pe clădiri se datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată clădirea. 17. (1) Contribuabili, în cazul impozitului pe clădiri, sunt proprietarii […]