Asset-Based Approach

Abordare bazată pe active (Asset-Based Approach)

February 1, 2012

Abordare bazată pe active (Asset-Based Approach)

Definitie Abordare bazată pe active Abordare bazată pe active reprezinta a metodă de estimare a valorii unei întreprinderi sau a unei participaţii la o întreprindere prin […]