apelor.

Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.8.5.

November 8, 2017

Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.8.5.

Evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.8.Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri funciare.1.8.5.Galerii pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor. Raport evaluare mijloace fixe Constructii […]
November 8, 2017

Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.8.8.

Evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.8.Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri funciare.1.8.8.Statii de tratare, de neutralizare si de epurare a apelor. Raport evaluare mijloace […]