active imobilizate

Active imobilizate (Non-Current Assets)

September 24, 2012

Active imobilizate (Non-Current Assets)

Active imobilizate (Non-Current Assets) Active imobilizate  reprezinta acele active care sunt deţinute pe termen lung de către o întreprindere în scopul utilizării în producţia de bunuri […]