Active contribuitoare (Contributory Assets)

Active contribuitoare (Contributory Assets)

February 1, 2012

Active contribuitoare (Contributory Assets)

Definitie Active contribuitoare (Contributory Assets) Activele contribuitoare reprezinta orice active corporale sau necorporale utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporală care se evaluează. […]