active

Active curente (Current Assets)

February 1, 2012

Active curente (Current Assets)

Active curente (Current Assets) Active curente sunt compuse din numerar şi active care se aşteaptă să fie convertite în mod rezonabil în numerar pe parcursul unui […]
October 3, 2010

Active circulante

ACTIVE CIRCULANTE sunt bunuri economice care se caracterizează prin participarea la procesul de producţie cu întreaga lor valoare de utilitate şi care se consumă şi îşi […]