Servicii de termografie, termoviziune

Inspecţii termografice şi de termoviziune Haintz Consulting

Bloc de locuinte partial la etaje

Bloc de locuinţe izolat partial la etaje

Societatea Haintz Consulting prestează servicii de termografie şi de termoviziune. Prin echipa de specialişti in domeniul termotehnicii, societatea vă pune la dispoziţie servicii de termografie pentru toate tipurile de clădiri și bunuri mobile.

Inspecţia constă în scanarea termică a clădirilor, a echipamentelor şi a instalaţiilor, în funcţie de scopul lucrării de termoviziune.
Informaţiile pot fi transmise clienţilor în format electronic sau/şi în formă tipărită.

Raportul de inspecţie termografică reprezintă primul pas în procesul de determinare a problemelor de ordin termic apărute la clădiri, instalaţii sau echipamente.

Aplicaţii termografie şi termoviziune

În urma inspecţiei termografice sunt măsurate, de către un inginer specialist, cu ajutorul camerei termografice, temperaturile de suprafaţă ale bunului inspectat. Camera de termografie masoară și interpretează lungimea de undă a radiației din spectrul infra-roșu, emisă de corpul măsurat.  Hărțile de puncte obținute sunt convertitate în imagini color sau alb-negru, intensitatea și paleta de culori folosită respectând diferențele de temperatura de la suprafața corpului măsurat. Termogramele care rezultă în urma inspecţiei sunt interpretate de către un inginer termotehnist, pentru a putea servi scopurilor enunţate mai jos.

Aplicaţii generale

Inspecţia termografică poate avea următoarele scopuri generale:

Determinare pierderi de căldură

Determinare pierderi de căldură ferestre

 • Scanarea termică a clădirilor şi construcţiilor în scopul detectării deficienţelor sistemului de izolaţie.
 • Detectarea punţilor termice.
 • Vizualizarea zonelor cu infiltraţii de fluide.
 • Identificarea problemelor sistemelor de instalaţii.
 • Verificarea unor posibile probleme ale sistemelor HVAC, identificare zonelor periculoase la instalaţiile electrice.
 • Realizarea de termograme pentru echipamentele termice montate sau instalate în clădiri şi construcţii industriale.
 • Verificare şi supravegherea preventivă a proceselor industriale, detectarea unor posibile modificări ale regimului termic de funcţionare al echipamentelor.

Aplicaţii în construcţii

Inspecţia termografică poate fi efectuată atât în interiorul, cât şi în exteriorul construcţiei, în funcţie de scopul inspecţiei.

 • Verificări în infraroşu pentru hidroizolaţii, izolaţii termice, detectarea defectelor de execuţie.
 • Vizualizarea traseelor prin care circulă agentul termic, identificare problemelor datorate depunerilor, scurgerilor sau defectelor izolaţiei.
 • Detectare infiltraţii de apă pentru construcţii nerezidenţiale şi rezidenţiale.
 • Inspectarea sistemelor de încalzire în pardoseală.
 • Ferestre neetanşe, uși neetanșe, pierderi de căldură prin schimb de masă.
 • Zone în care este posibilă apariţia mucegaiului, identificarea zonelor în care există acumulări de apă.
 • Verificare funcţionare schimbătoare de căldură.
 • Detectarea neinvazivă a unor detalii tehnice ale construcției prin scanare in infraroșu.

Alte aplicaţii tehnice

 Detectarea contactelor electrice imperfecte, corodate

 • Termoviziune cuptoare
 • Instalaţii de înaltă tensiune, stâlpi de tensiune, transformatoare, staţii de transformare
 • Determinare parametri termici pentru cutii de transmisii, motoare, lagare, rulmenţi, pompe, alte organe de maşini.
 • Determinare parametri termici pentru sisteme de climatizare, evaporatoare, radiatoare, compresoare, trasee instalaţii frig/încălzire.
 • Determinare parametri termici pentru sisteme de admisie a aerului, sisteme de frânare, sisteme complexe.

Clienţii noştri

Serviciile de termografie cu ajutorul camerelor de termoviziune au ca beneficiari agenţii economici, persoanele fizice dar şi instituţii ale statului.
Costurile semnificative ale energiei sunt un motiv important pentru verificarea eficienţei sistemelor de izolaţii. Identificarea şi remedierea posibilelor probleme pot duce la economii semnificative in costurile anuale ale energiei consumate pentru asigurarea confortului termic.
Societatea nu realizează rapoarte de termografie în scopul soluţionării litigiilor.

Tarife

Tarifele serviciilor de termoviziune şi termografie sunt accesibile atât clienţilor persoane juridice cât şi persoanelor fizice. Estimarea tarifului unei inspecţii termografice se face în urma recepţionării unei cereri de oferă la adresa office@haintz.ro.
Solicitarea trebuie să includă date referitoare la: scopul lucrării de termografie, zona de amplasare a imobilului/bunului termografiat, numărul de obiective, suprafeţe, alte elemente relevante din punct de vedere termotehnic.

Zona de acoperire

Societatea Haintz Consulting prestează servicii de termografie şi termoviziune, pentru clienți corporativi, pe toată suprafaţa României.

Servicii de termografie, termoviziune
4.7 (93.33%) 24 votes