Reevaluare teren 2016 – Raport de evaluare / reevaluare

Pentru anul 2016, societatea Haintz Consulting SRL întocmeşte următoarele tipuri de rapoarte de reevaluare pentru proprietăţi imobiliare tip teren (pentru toate tipurile de rapoarte de evaluare / reevaluare întocmite în cadrul societăţii noastre, accesaţi pagina de Servicii de Evaluare şi Reevaluare):

  • raport de reevaluare terenuri 2016 (în cazul în care reevaluarea este realizată pentru mai multe proprietăţi imobiliare)
  • raport de reevaluare teren 2016 (în cazul în care societatea solicită o reevaluare pentru un singur teren)

În cadrul societăţii noastre rapoartele sunt realizate de către experţi evaluatori ANEVAR.

! Orice reevaluare necesită (re)inspectarea bunului reevaluat. Un rapoart de reevaluare pentru 2016 este întocmit după ce s-a făcut o nouă inspecţie a terenului / terenurilor în anul 2016.

Detalii, consultanta evaluare si cereri de oferta: office@haintz.ro | 0788.77.11.88

Reevaluare teren 2016 – Raport de evaluare / reevaluare