Raport de evaluare

Raportul de evaluare

raport-de-evaluareUn raport de evaluare reprezintă concretizarea în scris a serviciilor de evaluare prestate de evaluator şi are în vedere indicarea rezultatelor şi concluziilor evaluatorului cu privire la activul evaluat. Un raport este definit ca fiind o comunicare scrisă care cuprinde o relatare oficială a unei activităţi.

Raportul de evaluare este întocmit de către un expert evaluator autorizat ANEVAR. Un expert evaluator poate să fie autorizat să efectueze una sau mai multe tipuri de evaluare după cum urmează: evaluare întreprinderi, evaluare bunuri mobile, evaluare bunuri imobile, evaluare active financiare.

În cadrul firmei de evaluare Haintz Consulting experţii evaluatori sunt autorizaţi să întocmească rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de evaluări specificate în punctul anterior.

Evaluatorul are obligaţia să întocmească un raport de evaluare conform standardelor adoptate de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) şi Uniunea Evaluatorilor Autorizaţi din România (UNEVAR). De asemenea, raportul de evaluare trebuie să fie conform Standardelor Internaţionale de Evaluare(IVS 2011) şi Codului Deontologic al Profesiei de Evaluator.

Raportul de evaluare trebuie să fie alcătuit în mod exclusiv din informaţii obiective. Pentru aceasta este nevoie ca evaluatorul să colecteze toate informațiile de piață și actele necesare  întocmirii unui raport de evaluare.

Conform standardelor internaționale de evaluare și a codului deontologic adoptat de ANEVAR, expertul evaluator are obligaţia de a a efectua o inspecţie detaliată, care, în funcţie de scop şi fel, poate necesita asistenţa unui expert tehnic, inspecţie fără de care rapoartele de evaluare nu pot fi întocmite.

Raportul de evaluare poate fi realizat în vederea unor scopuri precum:

  • tranzacţionarea unei proprietăţi, fuziuni şi schimburi de proprietăţi imobiliare,
  • creditare şi garantare împrumut,
  • litigii,
  • impozitare,
  • stabilirea valorii de casare,
  • lichidare,
  • garantare împrumuturi,
  • înregistrări contabile, etc.

Evaluatorul trebuie să se asigure că raportul de evaluare întocmit este clar, transparent şi coerent, că rezultatul evaluării este indicat cu claritate, fiind ocolite orice forme ambiguii de exprimare sau aşezare în pagină.

Raportul de evaluare va fi tehnoredactat cu font Arial, conform standardelor universităţilor cu profil tehnic din România. Aşezarea în pagină a textului în raportul de evaluare trebuie să respecte cerinţele minime ale standardelor de redactare tehnică adoptate de către universităţile mai sus menţionate.

Pentru detalii despre preţurile rapoartelor de evaluare accesaţi pagina Tarife evaluări.

Modele de rapoarte de evaluare

Rapoartele de evaluare elaborate în cadrul societăţii Haintz Consulting sunt destinate în exclusivitate clienţilor firmei şi beneficiarilor.
Nu oferim modele ale rapoartelor de evaluare sau machete ale foilor de calcul sau ale algoritmilor folosiţi.
Conţinutul şi forma raportului de evaluare sunt elemente de proprietate protejate intelectual.
Litigiile privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală vor fi soluţionate de către Societatea de Avocatură Dumitru&Paraniac şi Asociaţii.

Raport de evaluare
5 (100%) 1 vote