Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.8.11.

Evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.8.Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri funciare.
1.8.11.Rezervoare din beton armat pentru inmagazinarea apei.

Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.8.11.