Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.6.8.

Evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.6.Constructii de locuinte si social-culturale.
1.6.8.Alte constructii de locuinte si social-culturale neregasite in cadrul subgrupei 1.6.

Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.6.8.