Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.3.7.

Evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.3.Constructii pentru transporturi posta si telecomunicatii
1.3.7.Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si autostrazi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie):
1.3.7.1.- cu imbracaminte din balast, pamant stabilizat sau macadam.

Raport evaluare mijloace fixe Constructii Cod 1.3.7.