Proiectare instalaţii

Proiectare instalaţii pentru construcţii

Proiectare retele de instalaţii pentru construcţii civile şi industriale. Colectivul de ingineri proiectanţi, experţi tehnici şi auditori energetici deţine calificările necesare pentru a furniza urmatoarele tipuri de servicii de specialitate:

Proiectare de  instalaţii termice, ventilaţie, tratare a aerului (HVAC)

 • Instalaţii de climatizare pentru clădiri rezidenţiale, administrative, comerciale, industriale
 • Instalaţii de ventilare pentru clădiri rezidenţiale, administrative, comerciale, industriale
 • Instalaţii de desfumare
 • Instalaţii de purificare pentru construcţii civile şi industriale
 • Instalaţii de frig

Instalaţii sanitare

 • Staţii de epurare
 • Staţii de pompare
 • Instalaţii de alimentare cu apă pentru reţele interioare şi exterioare
 • Instalaţii de canalizare interioară şi exterioară

 Instalaţii electrice

 • instalaţii electrice – curenti slabi (max. 24V)
 • instalaţii electrice – curenti tari (între 24-1000V)
 • Instalatii de iluminare interioara şi exterioară
 • Instalatii de securitate
 • Instalaţii de automatizare,
 • Instalatii detectare şi stingere incendii;

 Alte servicii conexe

 • Servicii de proiectare pentru modernizarea şi reabilitarea instalaţiilor;
 • Servicii de proiectare pentru instalaţii ce utilizează energie din surse regenerabile:
  • instalaţii de pompe de caldură,
  • instalaţii solare,
  • instalaţii de cogenerare şi de trigenerare;
 • Proiectarea instalaţiilor de producere a aburului de joasă sau medie presiune;
 • Proiectarea punctelor termice si modernizarea acestora;
 • Studii de prefezabilitate sau fezabilitate pentru instalaţii, conform legislaţiei în vigoare;
 • Consultanţă pentru selectarea soluţiei optime privind sistemul de instalaţii termo-frigorifice pentru o clădire;
 • Determinări de parametrii tehnici (temperatură, debit, presiune, viteză, umiditate etc.) pentru stabilirea performantelor instalatiilor frigo-termice;
 • Măsuratori în spectrul infraroşu  pentru stabilirea performantelor energetice ale constructiilor (termografie);
 • Verificarea tehnică a proiectelor de instalaţii termice realizată de verificatori atestaţi de MTCT;

 

Proiectare instalaţii
5 (100%) 3 votes