Proiectare

1. Servicii de proiectare:

Societatea Haintz Consulting prestează servicii de proiectare, asistenţă tehnică pe parcursul executiei şi consultanţă tip pachet complet sau individual, pe specialităţi.
Oferim servicii de proiectare pentru următoarele tipuri de contrucţii: constructii civile,  constructii industriale, constructii agricole, constructii edilitare, retele de comunicare (drumuri, strazi, platforme), constructii speciale.

2. Specialităţi acoperite:

– Rezistenţă: piese scrisă / desenate, elaborate pentru faza D.D.E., verificat de un verificator M.L.P.A.T.;

– Arhitectură: piese scrise / desenate, elaborate pentru faza D.D.E.;

– Instalaţii pentru construţii: piese scrisa / desenata, proiect de instalatii sanitare, termice si electrice; verificari proiect

 3. Fazele de proiectare

S.pF. – Studii de prefezabilitate

D.L.  – Documentaţie pentru licitaţii

S.F. – Studiu de fezabilitate

D.T.A.C. (P.A.C. Proiect autorizaţie de construire)  – Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de construire

D.T.O.E. Documentaţie tehnică pentru organizarea executării lucrărilor

P.T. – Proiectul tehnic

D.D.E. – Detalii de execuţie

 

Proiectare
5 (100%) 3 votes