Un membru ANEVAR, expert evaluator de întreprinderi, cu practică de evaluare şi în alte domenii, este competent să efectueze evaluări pentru acele domenii fără a deţine parafă specifică

Un membru ANEVAR, expert evaluator de întreprinderi, cu practică de evaluare şi în alte domenii, este competent să efectueze evaluări pentru acele domenii fără a deţine parafă specifică?

Cu privire la abilitatea membrilor ANEVAR de a efectua evaluări în oricare dintre domeniile de competenţă evidenţiate la art. 13 din Statutul ANEVAR aducem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile punctelor 2.1.5 de la capitolul 2.1. “Integritate” şi 3.2. “Asistenţă din exterior” din Codul Deontologic al profesiei de evaluator, anexă la statut, evaluatorul are datoria ca în situaţia acceptării unui contract de evaluare pentru un domeniu în afara calificării sale profesionale, să aducă la cunoştinţa clientului limitele competenţei sale sau să se asocieze cu un alt evaluator care are calificarea necesară în domeniul specific.

În aceste condiţii, ceea ce este prioritar nu este apartenenţa evaluatorului la una din secţiunile prevăzute la art. 13 din Statut, ci competenţa profesională şi respectarea cu rigurozitate a principiilor de integritate detaliate de Codul Deontologic al profesiei de evaluator.
Experienţa şi cunoştinţele reduse nu pot justifica o calitate slabă a raportului de evaluare, neîndeplinirea obligaţiilor faţă de client sau îndepărtarea de la cerinţele standardelor profesionale.

În concluzie, un membru ANEVAR poate face evaluări în limitele competenţei sale profesionale, indiferent de secţiunea în care se încadrează, cu aplicarea Standardelor Internaţionale de Evaluare şi respectarea principiilor etice prevăzute de Codul Deontologic al profesiei de evaluator, cu excepţia cazurilor când se solicită în mod expres o anumită specializare (de exemplu, CNVM solicită membri acreditaţi pe evaluarea întreprinderii).

Un membru ANEVAR, expert evaluator de întreprinderi, cu practică de evaluare şi în alte domenii, este competent să efectueze evaluări pentru acele domenii fără a deţine parafă specifică